Joan Mascort Boixeda

Llic. Vet. Dip. ECVN

Soci fundador d'Ars Veterinària.

Llicenciat en Veterinària. Diplomat per l’European College Veterinaty Neurology.

Acreditat per AVEPA en l'especialitat de Neurologia.

Membre fundador del Grup Espanyol de Veterinaris Ortopedes GEVO.

Director del Servei de Neurologia i Neurocirurgia de l'Hospital Ars Veterinària.

Dins de la neurologia les seves àrees d'interès són el tractament dels tumors cerebrals i la neurocirurgia en general.

Ha fet més de cent ponències i conferències a nivell nacional i internacional.

Ha escrit més de setanta articles publicats tant a nivell nacional com internacional.                                                                                                                                  

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider