Normes d'Hospitalització i UCI

En cas d'haver d'hospitalitzar la seva mascota, l'equip d'Ars Veterinària li proporcionarà a aquesta l'atenció mèdica i emocional necessària.

Durant tot el temps que el seu animal romangui hospitalitzat rebrà com a mínim dues exploracions completes diàries i un monitoratge constant les 24 hores. En aquestes exploracions pot ser necessari realitzar proves complementàries (radiografies, analítiques, ecografies...) els resultats de les quals es comunicaran puntualment.

Vostè podrà tenir dos contactes telefònics o personals amb els quals se l’informarà de l'evolució del seu animal de companyia:

Agraïm que respecti aquests horaris per permetre un bon funcionament de l'hospital i per assegurar que els animals hospitalitzats rebin l'atenció que necessiten.

- A partir de les 14 h el veterinari o infermera responsable d'hospitalització i d’UCI li trucarà per comentar l'evolució del seu animal i l'hora de l'alta en cas d'anar-se’n a casa. En els casos de major gravetat, l’informarem en tot moment si es produeixen canvis en l'estat del seu animal.

- Horari de visites als animals hospitalitzats: a partir de les 17 h i fins a les 20 h (de 10 a 15 minuts màxim) tots els dies de la setmana. L’atendrem per rigorós ordre d'arribada. En aquest moment també podrà parlar personalment amb el veterinari, que l’informarà dels resultats de les proves realitzades i de l'evolució del seu animal.

- Altes hospitalàries: a partir de les 17 h i fins a les 20 h tots els dies de la setmana.

És important comptar amb un sol interlocutor a l'hora de transmetre els comunicats mèdics telefònics, per això aconsellem que sigui un únic membre de la família l'encarregat de rebre els comunicats.

Agraïm que durant les visites als hospitalitzats no acudeixin més de tres persones alhora per tal de no alterar el ritme normal de l'hospitalització i l'atenció a la resta de pacients.

En la mesura del possible, per evitar pèrdues i minimitzar riscos d'infeccions creuades, li agraïm que no porti objectes personals (llits, flassades, plats, joguines...); li garantim la comoditat del seu animal mentre estigui amb nosaltres.

Alguns animals poden rebutjar el menjar facilitat a l'hospital i potser el veterinari li suggereixi portar menjar casolà que sigui més apetitós. També és important que ens informi si la seva mascota pren alguna dieta especial o té alguna intolerància alimentària coneguda.

El veterinari responsable del cas realitzarà un pressupost orientatiu just abans de l'ingrés i li’n sol·licitarà l'aportació del 50% en concepte de provisió de fons. En casos que l’animal romangui hospitalitzat diversos dies, se li sol·licitarà l’actualització de fons cada dos dies.

És difícil fer un pressupost exacte ja que l'evolució de l'animal ens pot dur a la realització de proves no previstes inicialment en el moment de l'ingrés.

Ars Veterinària es compromet a informar-lo/la diàriament de l'estat de comptes, si vostè ho desitja, així com a demanar-li autorització expressa per a la realització de proves de major cost econòmic.

Consulti amb el nostre personal qualsevol dubte que li pogués sorgir. 

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest

Ars Veterinària i l'ensenyament

Ars Veterinaria y la enseñanza

Som un centre d'alt nivell científic on la docència, programes de residència o internat i estades per a veterinaris i estudiants en pràctiques també tenen el seu espai.

Formar-se a Ars Veterinària

És estudiant o veterinari?
Vol realitzar alguna estada o programa de residència/internat a Ars Veterinària?  

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider