Laboratori

Servicios y Especialidades

Ars Veterinària compta amb un laboratori d'anàlisis clíniques propi dotat dels principals mitjans per poder oferir el màxim suport a la resta dels serveis del nostre hospital. Això ens permet oferir immediatesa en la formulació de resultats, fet determinant en molts processos que afecten els nostres animals. A més, treballem amb prestigiosos laboratoris nacionals i internacionals per tal de realitzar proves específiques que per motius tècnics ho requereixin.

Realitzem:

- Citologies. Ens informen sobre l'estat, estructura i funcionalitat de les cèl·lules de qualsevol teixit que mirem al microscopi.
- Hematologia i bioquímica sanguínia. Ens permeten saber l'estat dels principals òrgans del nostre animal així com el seu estat de defenses, anèmia, etc.
- Determinació del grup sanguini.
- Coagulació.
- Proves hormonals.
- Urianàlisis. Estudi físic, químic i microscòpic de l'orina.
- Anàlisis parasitològiques. Estudi de la femta, que principalment descarta la presència de paràsits.
- Estudis fúngics. Per  determinar la presència o no de fongs.
- Anàlisi i detecció de les principals malalties infeccioses.