Oncologia

Servicios y Especialidades

L'oncologia és l'especialitat de la veterinària dedicada a l'estudi, diagnòstic i tractament de tumors -tant benignes com malignes-  i malalties neoplàsiques, comunament agrupades sota el nom de càncer.

A Ars Veterinària, a l'hora de plantar cara a un càncer, diversos són els tractaments que es poden emprar depenent del tipus de tumor, de l'estat d’aquest i de les particulars característiques de cada pacient.

Inicialment se sol realitzar una biòpsia, de cara a analitzar el tipus de tumor. Posteriorment, el tractament sol incloure la combinació de diverses tècniques, que van des de sotmetre el pacient a cirurgia, realitzada pels nostres cirurgians oncològics, especialitzats en l'extracció de tumors i neteja del teixit que els envolta; a d’altres teràpies no quirúrgiques amb fàrmacs antineoplàsics (com per exemple són la quimioteràpia i la radioteràpia). La quimioteràpia es basa en la combinació de substàncies citotòxiques que eliminen les cèl·lules cancerígenes; mentre que la radioteràpia utilitza, amb la mateixa finalitat, raigs X d'alta energia.

Recentment s'han començat a utilitzar noves tècniques d’immunoteràpia i teràpies biològiques o hormonals.

Informació sobre el tractament oncològic