Traumatologia i Ortopèdia

La Traumatologia és aquella part de la veterinària que es dedica a l'estudi de les lesions de l'aparell locomotor de les nostres mascotes. Avui en dia, aquesta especialitat s'estén molt més enllà del camp de les lesions traumàtiques, incloent també l'estudi de malalties adquirides i congènites, en els seus aspectes preventius, terapèutics i de rehabilitació. Actualment s'usa també el nom d'Ortopèdia, que inclou el tractament de lesions no traumàtiques.

Deixant de banda el tema dels accidents traumàtics, que és imprescindible tractar per la seva gravetat, els nostres gossos i gats també pateixen cada vegada més un major nombre de lesions osteoarticulars, en primer lloc, perquè les millors cures en la seva salut es tradueixen en un augment dels seus anys de vida i, per tant, en un major nombre de lesions degeneratives i osteoartrítiques; i en segon lloc, perquè s'han descobert malalties congènites que, si no es tracten, degeneren en processos invalidants.

Per tot això, la veterinària de petits animals ha assolit un gran desenvolupament en aquest camp, fent servir en l'actualitat des de cirurgies de columna o artroscòpiques, fins a tractaments de fractures òssies mitjançant diferents sistemes. Els especialistes en traumatologia d'Ars Veterinària posseeixen els coneixements teòric-pràctics que els permeten reconèixer i identificar els diferents problemes osteoarticulars que pateixen les nostres mascotes, així com quins mitjans tècnics, de diagnòstic i terapèutics utilitzar en cada cas.