Araceli Calvo

Certificada com Experta per GNEAUPP
Cap del Servei 

Llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2000.

Des del 1997 formació en pràctiques a Ars Veterinaria en totes les especialitats.
L’any 2000 passa a formar part de l'equip de cirurgia.

De 2001 a 2003 treballa en una clínica de Sabadell (Barcelona).

L’any 2004 es reincorpora a l'equip d'Ars Veterinaria formant part dels serveis de Medicina Interna, Cirurgia de teixits Tous i cirurgia d'urgències.

Des del 2015 és Acreditada AVEPA en l'especialitat de Cirurgia de teixits Tous, revisora de la Revista Oficial de AVEPA: Clínica Veterinària de Petits Animals, i actual presidenta del GECIRA (Cirurgia de teixits Tous a AVEPA).

Al 2016 la Acreditació de Profesionals del GNEAUPP li otorga el Certificat d'Expert nivell Avançat.

Des del 2012 fins al 2015 va ser Responsable del Servei d’Hospitalització i UCI.

La seva àrea d'especial interés es el tractament de ferides de gran extensió o cròniques, amb nombroses comunicacions, ponències i estudis sobre el tema.

És sòcia de AVEPA, del grup de treball GECIRA, de VWHA (Veterinary Wound Healing Association), i de GNEAUPP (grupo nacional de expertos para el cuidado de la úlceras por presión y heridas crónicas).