Araceli Calvo

Certificada com Experta per GNEAUPP
Cap del Servei de Cura Especialitzada de Ferides

L'Araceli és la cap del Servei de Cura Especialitzada de Ferides.

Llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2000.

Des del 1997 formació en pràctiques a Ars Veterinaria en totes les especialitats.
L’any 2000 passa a formar part de l'equip de cirurgia.

De 2001 a 2003 treballa en una clínica de Sabadell (Barcelona).

L’any 2004 es reincorpora a l'equip d'Ars Veterinaria formant part dels serveis de Medicina Interna, Cirurgia de teixits Tous i cirurgia d'urgències.

Des del 2015 és Acreditada AVEPA en l'especialitat de Cirurgia de teixits Tous, revisora de la Revista Oficial de AVEPA: Clínica Veterinària de Petits Animals, i actual presidenta del GECIRA (Cirurgia de teixits Tous a AVEPA).

Al 2016 la Acreditació de Profesionals del GNEAUPP li otorga el Certificat d'Expert nivell Avançat.

Des del 2012 fins al 2015 va ser Responsable del Servei d’Hospitalització i UCI.

La seva àrea d'especial interés es el tractament de ferides de gran extensió o cròniques, amb nombroses comunicacions, ponències i estudis sobre el tema.

És sòcia de AVEPA, del grup de treball GECIRA, de VWHA (Veterinary Wound
Healing Association), i de GNEAUPP (grupo nacional de expertos para el cuidado
de la úlceras por presión y heridas crónicas).