Preguntes Freqüents

És la primera vegada que vinc.
Què haig de dur?

La primera vegada que vinguin amb un pacient que mai s’ha visitat al nostre Hospital (indiferentment de si vostès si han vingut) és important portar tot l’historial i proves prèvies de la mascota (si hi ha), la cartilla de vacunació i el carnet del xip.

 

M’envia el meu veterinari. Quins documents he de dur?

Requerim l’historial clínic del pacient o un informe amb totes les proves realitzades per mail a info@arsveterinaria.es. Si no és possible enviar-ho abans, és necessari portar-ho el mateix dia de la visita. A més, és necessària la cartilla de vacunació i el carnet del xip del pacient.

 

Quines són les normes d’Hospitalització?

En cas d’haver d’hospitalitzar a la seva mascota, l’equip d’Ars Veterinaria li proporcionarà l’atenció mèdica i emocional necessària. Tot el temps que el pacient romangui hospitalitzat, rebrà com a mínim tres exploracions completes diàries i un monitoratge constant les 24 hores. En aquestes exploracions pot ser necessari realitzar proves complementàries (radiografies, analítiques, ecografies, etc.) els resultats de les quals li comunicarem puntualment.

Vostè podrà tenir dos contactes telefònics o personals on se l’informarà de l’evolució de la seva mascota:

Entre les 14 h i les 16 h el veterinari responsable del seu cas li trucarà personalment per comentar-li l’evolució del pacient i l’hora de l’alta en cas de marxar cap a casa.

Horari de visites dels animals hospitalitzats i altes hospitalàries: Els pacients es poden visitar a partir de les 17 h i fins a les 20 h i un màxim de 20 minuts. Els atendrem per rigorós ordre d’arribada. En aquest moment també podrà parlar personalment amb el veterinari, qui l’informarà dels resultats de les proves realitzades i de l’evolució del pacient. En els casos de més gravetat, l’informarem en tot moment si es produeixen canvis en l’estat del seu animal.

Agraïm que respectin aquests horaris per permetre un bon funcionament de l’Hospital i per assegurar que els animals hospitalitzats reben l’atenció que necessiten.

També és important disposar d’un sol interlocutor a l’hora de transmetre la informació mèdica que donem telefònicament pel que aconsellem que sigui un membre de la família el que s’encarregui de rebre la comunicació.

Aconsellem que durant les visites a hospitalitzats no acudeixin més de dues persones a la vegada per no alterar el ritme normal de l’hospitalització i l’atenció a la resta de pacients. També agraïm que les visites siguin breus, de 20 minuts com a màxim.

Alguns animals poden rebutjar el menjar facilitat a l’Hospital i podria ser que el veterinari li suggereixi que porti menjar casolà que sigui més gustós.

També és important que ens informi si la seva mascota pren alguna dieta especial o té alguna intolerància alimentària coneguda.

No està permès deixar a l’Hospital cap objecte personal (mantes, llits, corretges, ninos, plats, etc.) durant l’ingrés del pacient.

El veterinari responsable del cas realitzarà un pressupost orientatiu just abans de l’ingrés i sol·licitarà que aporti el 50% del mateix en concepte de previsió de fons. En casos que romanguin hospitalitzats diversos dies, es sol·licitarà que actualitzi els fons cada dos dies.

Els preguem que tinguin en compte que és difícil fer un pressupost exacte donat que l’evolució del pacient ens pot portar a la realització de proves no previstes inicialment en el moment de l’ingrés.

Ars Veterinaria es compromet a informar-lo diàriament de l’estat de comptes, si vostè així ho sol·licita, així com demanar-li autorització per a la realització de proves de major cost econòmic.

 

Quines són les normes de procediments sota anestèsia?

És molt important assegurar-se que el pacient està en un bon estat higiènic. Per això recomanem realitzar un bany els dies previs a la intervenció i assegurar-se de tenir al dia la desparasitació externa.

El dia abans de l’ingrés, el pacient pot menjar fins a les 12 de la nit. L’aigua no requereix un dejú tan prolongat, per tant pot retirar-se aquell mateix matí abans de sortir de casa. El veterinari pot indicar-li un dejú de menjar de menys hores en cas d’animals pediàtrics, de mida petita i/o debilitats.

Els animals braquicèfals (Buldogs, Carlins, Bòxers, etc.), en especial els que pateixen vòmits habitualment, només faran dejú de menjar de 8 hores i es podria donar el cas que el veterinari li recepti un antiàcid dies abans de la intervenció.

Els pacients en tractament (alteracions cardíaques, atacs epilèptics o diabetis mellitus, etc.) seran aconsellats pel veterinari sobre la pauta que han de seguir prèvia a la intervenció.

Els ingressos es realitzen a les 8 del matí i per ordre d’arribada. Es revisaran les dades del pacient relacionades amb la intervenció (zona quirúrgica, mediacions, alimentació, etc.) i es verificarà el telèfon de contacte del propietari/responsable per comunicar-li la finalització de la cirurgia o procediment diagnòstic.

El pacient ingressarà sense objectes personals com corretges o arnesos. Si per petició pròpia es deixen, l’Hospital no es fa responsable de la seva pèrdua.

El veterinari l’informarà i sol·licitarà la signatura del consentiment d’anestèsia del pacient i confirmarà amb vostè el pressupost orientatiu. Les nostres normes administratives ens fan demanar-li el 50% del mateix en el moment de l’ingrés.

Un cop finalitzada la cirurgia/prova diagnòstica, contactarem telefònicament amb vostè i concretarem l’hora de recollida del pacient. En cas de cirurgia ambulatòria, l’hora d’alta serà entre les 16 i les 20 h. En cas de pacients que quedin hospitalitzats, es reservarà una hora per poder comentar-li la cirurgia o les proves realitzades.

Puc demanar pressupostos telefònicament o telemàticament?

El nostre personal de recepció no podrà donar-li en la majoria de casos un pressupost telefònicament o telemàticament, sobretot en el cas de les cirurgies. Cada intervenció depèn de múltiples factors i es decideix el tipus de tècnica que s’ha de realitzar específicament per a cada pacient. Per tant, serà necessària una visita amb el veterinari d’aquell departament perquè pugui determinar el pressupost de la cirurgia o prova més adequada per a la seva mascota.

 

Puc venir sense demanar cita prèvia?

A Ars Veterinaria funcionem amb visites concertades. De la mateixa manera, també disposem d’un equip d’urgències en cas que la seva mascota ho pugui necessitar. Totes les visites espontànies sense cita que es personin al nostre Hospital, s’atendran sempre posteriorment a les visites amb cita, amb excepció de les urgències.

 

Oferiu un servei de finançament?

Sí, treballem amb una financera que facilita el pagament fraccionat de la factura i sovint dona resposta a la sol·licitut en 24 h.

 

Teniu pàrquing?

Sí, tenim pàrquing exclusiu per a clients, en horari de 8 a 16 h de dilluns a divendres amb servei d’aparca-cotxes.