Josep Maria Closa

Josep Maria Closa
Director de Servei de Traumatologia i Ortopèdia
Director de Servei de Cirurgia de Teixits Tous
Soci fundador d’Ars Veterinaria

Llicenciat en Veterinària per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) 1976.

Amb més de 30 anys d'experiència clínica, format de manera continuada en nombrosos congressos i cursos d'especialitat, tant nacionals com internacionals; així com estades en hospitals veterinaris europeus i americans.

Director del Servei de Cirurgia (Toràcica, Cardíaca, Vascular. Oncològica) i Traumatologia.

Membre fundador del comitè científic del GEVO (Grup Espanyol Veterinaris especialistes en Traumatologia i Ortopèdia), i acreditat per AVEPA en Traumatologia i Ortopèdia.

Membre fundador del GECAR (Grup Espanyol de Veterinaris especialistes en Cardiologia i Aparell Respiratori), i acreditat per AVEPA en l'especialitat de Cardiologia i Aparell Respiratori.

Membre del ESVOT (European Society of Veterinary ORTHOPEDIC and Traumatology).

Membre internacional de la AAHA (American Animal Hospital Association) des de 1978.

És autor i coautor de publicacions en revistes científiques veterinàries a nivell nacional i internacional, així com en ponències i pòsters en congressos nacionals i internacionals.