Núria Durall

Llicenciada veterinària
Cap del Servei de Patologia Clínica

Es va llicenciar en Veterinària per la Universitat Complutense de Madrid(UCM) en 1976.

Posteriorment va col·laborar amb el Sr. Camacho, especialitzat en Histologia, al laboratori de l'escorxador de Barcelona i com a clínica en els seus diferents consultoris.

Posteriorment va treballar amb el Sr. Codina al laboratori COAL, únic laboratori existent a Barcelona de petits animals.

Més endavant constituiren els laboratoris Anabiol, acabant l'especialització d'aquest en anàlisis alimentaris.

Va viatjar a Ohio State amb una estada de tres mesos amb la Dra. Maxy Wellman per la seva especialització en mostres citològiques

Ha estat de les primeres introductores a Espanya del diagnòstic citològic donant conferències a tot Espanya i Portugal.

Ha fet múltiples publicacions en els millors revistes del món com a col·laboradora.

Des del principi d'Ars Veterinaria ha treballat amb ells amb les excepcions de les estades esmentades