Núria Vizcaíno

Nuria Vizcaino

Diplomada en Cirurgía ECVS

La Núria es va llicenciar en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2004.

Després de treballar uns temps en el sector privat va marxar a Berna, Suïssa, on va completar una residència de quatre anys en cirurgia de petits animals.

Potseriorment va continuar treballant a l'Hospital Universitari de Berna com a cirurgià/instructor clínic, feina que compaginava amb un doctorat (PhD) en immulologia que actualment està finalitzant.

La Núria es va incorporar a l'equip de cirurgia d'Ars Veterinaria l'estiu de 2017.

Des de Febrer del 2019 és Diplomada Europea en Cirurgia de petits Animals ECVS i forma part del departament de Traumatologia-Ortopèdia i Cirurgia de Teixits Tous del mateix hospital.

Publicacions més rellevants:

1. Influence of partial lateral corpectomy with and without hemilaminectomy on canine thoracolumbar stability: a biomechanical study.

Vizcaíno Revés N1, Bürki A, Ferguson S, Geissbühler U, Stahl C, Forterre F.

Vet Surg. 2012 Feb;41(2):228-34. doi: 10.1111/j.1532-950X.2011.00912.x. Epub 2011 Nov 4.

2. CT scan based determination of optimal bone corridor for atlantoaxial ventral screw fixation in miniature breed dogs.

Vizcaíno Revés N1, Stahl C, Stoffel M, Bali M, Forterre F.

Vet Surg. 2013 Oct;42(7):819-24. doi: 10.1111/j.1532-950X.2013.12046.x. Epub 2013 Sep 3.

3. Biomechanical evaluation of the stabilizing function of the atlantoaxial ligaments under shear loading: a canine cadaveric study.

Reber K1, Bürki A, Vizcaino Reves N, Stoffel M, Gendron K, Ferguson SJ, Forterre F.

Vet Surg. 2013 Nov;42(8):918-23. doi: 10.1111/j.1532-950X.2013.12064.x. Epub 2013 Oct 1.

4.  Atlantoaxial Synovial Cyst Associated with Instability in a Chihuahua.

Franck Forterre, Núria Vizcaino Reves, Christina Stahl,Stephan Rupp, and Karine Gendron.

Case Reports in Veterinary Medicine Volume 2012 (2012), Article ID 898241.

5. An indirect reduction technique for ventral stabilization of atlantoaxial instability in miniature breed dogs.
Forterre F1, Vizcaino Revés N, Stahl C, Gendron K, Spreng D.

Vet Comp Orthop Traumatol. 2012;25(4):332-6. doi: 10.3415/VCOT-11-07-0107. Epub 2012 May 11.

6. Perioperative and anesthetic management of complete tracheal rupture in one dog and one cat.
Morath U1, Gendron K, Revés NV, Adami C.

J Am Anim Hosp Assoc. 2015 Jan-Feb;51(1):36-42. doi: 10.5326/JAAHA-MS-6022. Epub 2014 Nov 21.