Residències

Una residència és una formació de postgrau destinada a aconseguir un títol d’especialista amb reconeixement internacional denominat Diplomatura. A Europa, aquesta titulació està regulada pels diferents Col·legis Europeus de les diferents especialitats clíniques existents. La durada i convocatòria de noves places ve determinada per l'especialitat de cada Col·legi Europeu. És condició sine qua non haver realitzat prèviament un internat per optar a la plaça. La durada aproximada és de 3 anys.

Ars Veterinaria disposa de places de residència oficials de:

  • Medicina Interna de petits animals (resident ECVIM-small animals)
     
  • Neurologia i Neurocirurgia (resident ECVN)

Per a més informació i sol·licitud de residència, poseu-vos en contacte amb el nostre hospital a través de l'email info@arsveterinaria.es

Altres links d'interès: ebvs.eu