Quiròfans i endoscòpia

L'àrea quirúrgica disposa de quatre amplis i moderns quiròfans: dos d'ells compten amb un sistema de pressió positiva que permet minimitzar el risc d'infecció, principalment destinats a cirurgies de traumatología, neurocirurgia, oftalmologia i cardiologia.
El tercer és per a cirurgies de teixits tous i el quart està destinat a procediments no estèrils; com petites cures, endoscòpies, procediments odontològics, etc.

Els quatre quiròfans estan equipats amb una estació d'anestèsia que permet realitzar un control complet i continu del pacient mitjançant el monitoratge de diferents paràmetres.

 

EndoscopiaEndoscopiaPrequirófanoQuirófanoQuirófanoQuirófanoScrub Quirófanos