Quiròfans i endoscòpia

L'àrea quirúrgica disposa de quatre amplis i moderns quiròfans: dos d'ells compten amb un sistema de pressió positiva que permet minimitzar el risc d'infecció, principalment destinats a cirurgies de traumatología, neurocirurgia, oftalmologia i cardiologia.

El tercer quiròfan és per a cirurgies de teixits tous.

El quart està destinat a procediments no estèrils. Petites cures i endoscòpies es realitzen en aquest quiròfan. Alhora també té la funció de quiròfan odontològic, equipat amb dues unitats dentals completes i equip de raig X dental. 

Els quatre quiròfans estan equipats amb una estació d'anestèsia que permet realitzar un control complet i continu del pacient mitjançant el monitoratge de diferents paràmetres.

 

EndoscopiaEndoscopiaPrequirófanoQuirófanoQuirófanoQuirófanoScrub QuirófanosMaxiloQuirofano