Raquel Santiago

Llicenciada Veterinària 
Resident de Medicina Interna ECVIM

La Raquel es va llicenciar en Veterinària per la Universitat d’Extremadura el 2005, on també hi va realitzar un internat rotatori general.
Posteriorment, realitza un internat rotatori a l’Hospital Veterinari Universitat Catòlica de València i l’any 2017 accedeix a un internat d’especialitat en Medicina Interna en el mateix centre, per després incorporar-se al servei de Medicina Interna d’Ars Veterinaria iniciant la residència europea en aquesta especialitat el juliol del 2018.
Té vàries publicacions a nivell nacional i comunicacions en congressos a nivell nacional i internacional.