Servei d'Anestèsia

El Servei d’Anestèsia del nostre Hospital s’encarrega de tots els pacients que necessiten sedació, anestèsia general i/o analgèsia. Aquest servei, en medicina veterinària, no només és necessari per procediments quirúrgics, sinó també en procediments diagnòstics com Ressonàncies Magnètiques, TC, electromiografies, exploracions ortopèdiques, etc.

Abans de qualsevol procediment es programa una avaluació preanestèsica, realitzant una exploració física del pacient i avaluació de les proves complementàries realitzades, que ens permet determinar el protocol anestèsic més adequat pel pacient i pel tipus de procediment a realitzar.

L’anestesista monitoritza al pacient durant el procediment a través d’una sèrie de paràmetres mitjançant electrocardiografia, pulsioximetria, capnografia, pressió arterial… i durant la recuperació anestèsica.

En el nostre Hospital comptem amb un personal d’anestèsia qualificat  i disposem d’equips d’anestèsia i de monitorització sofisticats amb l’objectiu de minimitzar l’estrés i el dolor dels nostres pacients, fent la seva estada el més agradable possible.

EQUIP

Imatges

AnestesiaAnestesia