Servei de Dermatologia

El Servei de Dermatologia d’Ars Veterinaria està dedicat al diagnòstic i tractament de totes les malalties de pell, pèl, orelles i ungles de gossos i gats.

Formar part de l’Hospital Ars Veterinaria, que té unes instal·lacions de vanguarda, ens permet oferir la millor cura per tots ells.

L’equip de Dermatologia treballa amb els altres serveis de l’Hospital incloent Oftalmologia, Cirurgia, Oncologia, Neurologia, Diagnòstic per la Imatge i Medicina Interna a fi d’oferir una atenció integral a tots els seus pacients.

Oferim tècniques diagnòstiques i tractaments d’última generació que inclouen videotoscòpia i neteges auriculars profundes. A més, fem el diagnòstic de les nostres pròpies biòpsies.

Per sobre de tot, estem compromesos en millorar el benestar animal a través dels estàndards mèdics més elevats. Molts dels problemes cutanis en gossos i gats són malalties cròniques que malmeten la qualitat de vida dels qui la pateixen. El nostre objectiu principal en tot moment és assolir la màxima qualitat de vida dels nostres pacients, treballant juntament amb el propietari, perquè qualsevol pacient amb una malaltia cutània o òtica tingui una vida feliç i plena.

A part de la feina clínica assistencial, el servei també està involucrat en l’educació dels interns i altres veterinaris i en la recerca i estudi del diagnòstic i tractament de les malalties cutànies, amb l´únic objectiu de millorar l’atenció mèdica diagnòstica i terapèutica dels nostres pacients.

Les tècniques diagnòstiques o terapèutiques específiques que podem dur a terme són:

Presa de mostres cutànies, com ara raspats, examen d’escates, citologies cutànies i òtiques i tricoscòpia (observació de pèls depilats al microscopi). Totes aquestes tècniques es duen a terme en la consulta de dermatologia a fi de tenir els resultats al moment per tal de guiar en el diagnòstic i/o tractament. També es poden prendre mostres per al cultiu bacteriològic o micològic.

Diagnòstic al·lergològic a través de protocols diagnòstics i proves serològiques. En cas necessari es poden dur a terme proves intradèrmiques.

Immunoteràpia al·lergogen específica per a tractar gossos o gats amb dermatitis atòpica (al·lèrgica). L’Hospital pot oferir les vacunes específiques per a cada pacient.  

Presa de biòpsies cutànies amb punch o excisionals sempre que estigui indicat.  Normalment les biòpsies es prenen amb anestèsia local si la localització de la lesió i el caràcter del pacient ho permeten. Ocasionalment pot ser necessària una anestèsia general per agafar la mostra.  En la gran majoria dels casos el pacient pot anar a casa el mateix dia de la presa de la mostra.

Videotoscòpia per investigar els trastorns òtics. El videotoscop permet examinar els conductes auditius externs, valorar la integritat de la membrana timpànica, realitzar miringotomies en cas necessari, netejar els conductes i la bulla timpànica i la presa de múltiples mostres. L’Hospital té les instal·lacions completes per dur a terme aquests procediments sota anestèsia general i per la monitorització completa del pacient.

Tècniques de diagnòstic per la imatge avançades (TC I Ressonància Magnètica) per l’avaluació de l’oïda mitja i interna.

En cas de ser un pacient derivat des d’un altre centre, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 93 285 84 00 o escrivint a dermatologia@arsveterinaria.es

Equip

Imatges

DermatologíaDermatologíaDermatologíaDermatología