Servei de Diagnòstic per imatge

Les proves de diagnòstic per imatge permeten visualitzar estructures internes o superficials del cos, per obtenir més informació sobre la malaltia que pateix el pacient. S’utilitzen diferents tècniques sofisticades, moltes vegades complementàries entre elles, per obtenir imatges de les lesions, planejar cirurgies i per guiar la presa de mostres de forma no invasiva (mitjançant aspiracions amb agulla fina o biòpsies eco o TC-guiades).

Les tècniques disponibles al nostre Hospital són:

Radiografia digital: permet l’obtenció d’imatges i visualització de les mateixes en diverses estacions de treball.

Ecografia: disposem de dos ecògrafs amb sondes de baixa i alta freqüència, un per a ecocardiografia i l’altre per a ecografia no cardíaca (abdomen, tòrax no cardíac, teixits tous superficials, sistema musculoesquelètic i ecografia ocular). L’ecografia és una tècnica no invasiva que permet obtenir imatges a temps real del pacient i guiar la presa de mostres de lesions (mitjançant aspiració amb agulla fina o biopsia ecoguiada). S’obtenen imatges de forma bidimensional, Doppler color, potència i pulsat.

Tomografia computada (TC): escàner Toshiba helicoïdal de 16 talls. Permet realitzar estudis de cap, coll, tòrax, abdomen i sistema musculoesquelètic, tant per al diagnòstic de lesions com pel pla quirúrgic i la presa de mostres TC-guiades.

Ressonància magnètica (RM) d’alt camp (Toshiba 1,5T): permet obtenir imatges de gran resolució per a estructures del sistema nerviós central i musculoesquelètic, tant per al diagnòstic de lesions com per planejar tractament quirúrgic.

El Servei de Diagnòstic per Imatge és essencial en un hospital de referència ja que dóna suport a totes les disciplines hospitalàries i es veu involucrat en el procés de diagnòstic i presa de decisions del tractament posterior dels pacients.

 

EQUIP

Eva Molina

EVA MOLINA Tècnic d’Imatge

Sergi Fuxà

SERGI FUXÀ  Tècnic d’Imatge

Imatges

diagnóstico por imágen 1diagnóstico por imágen 2diagnóstico por imágendiagnóstico por imágendiagnóstico por imágendiagnóstico por imágenDiagnòstic per imatgeDiagnòstic per imatge