Servei de Medicina Interna

Al Departament de Medicina Interna avaluem i tractem malalties infeccioses, immunomediades, digestives, respiratòries, endocrines, urinàries i hematològiques. El nostre enfocament multidisciplinari amb els serveis d'Oncologia, Cirurgia, Cardiologia, Oftalmologia, Dermatologia o Neurologia garanteix que cada pacient rebi el nivell màxim d’atenció. En particular, ens beneficiem de l'accés a avançats equips d'imatge incloent-hi ecografia, ressonància magnètica, tomografia computada i radiografia digital, recolzats per l’equip de Diagnòstic per Imatge. Som conscients de les necessitats individuals dels gats; per tant, tenim unes instal·lacions només per als pacients felins, incloent-hi una sala d’hospitalització de 12 gàbies per a la seva comoditat i seguretat. A Ars Veterinaria disposem de servei de tractament amb iode radioactiu per als gats hipertiroideus.

El Servei de Medicina Interna està acreditat pel Col·legi de Medicina Interna Europea (ECVIM-CA) com a centre de formació de residents.

El nostre equip, altament experimentat, ofereix una gamma completa de procediments diagnòstics i terapèutics avançats que inclouen, entre d’altres:

  • Endoscòpia gastrointestinal
  • Traqueobroncoscòpia i rinoscòpia amb rentat endotraqueal
  • Uretrocistoscòpia
  • Extraccions de cossos estranys (vies respiratòries, esòfag, estómac i urogenital)
  • Col·locació de tubs de gastrostomia endoscòpica percutània
  • Col·locació de stent traqueal
  • Dilatació d’estenosi amb sondes
  • Biòpsia i aspirat de medul·la òssia
  • Aspirat de líquid sinovial
 

En cas de ser un pacient derivat des d’un altre centre, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 93 285 84 00 o escrivint a medicinainterna@arsveterinaria.es

 

eQUIP

Artur Font

ARTUR FONTDiplomat en Medicina Interna ECVIM-CA

Director de Servei
Soci fundador d’Ars Veterinaria

Imatges

Medicina InternaMedicina Interna