Què és un veterinari especialista?

El títol de Veterinari Especialista Europeu o Americà és el màxim grau d’especialització veterinària que es reconeix internacionalment. El títol de Diplomat s’atorga als veterinaris que han rebut la certificació del Col·legi Europeu o Americà de la seva especialitat i són els únics veterinaris que tenen la consideració d’especialistes a tot el món.

Igual que en medicina humana, la professió veterinària ha adquirit diferents graus d’especialització. La majoria de les malalties que desenvolupen els nostres pacients s’avaluen inicialment per un veterinari generalista. Si un animal desenvolupa un problema o una malaltia que requereix cures i procediments avançats, el seu veterinari habitual pot derivar-lo a un especialista veterinari.

Per obtenir el títol de Diplomat Especialista s’ha de realitzar un programa de formació de 3 anys (residència) molt semblant al que realitzen els metges sota l’estricta supervisió del col·legi d’especialistes europeus o americans. Pocs centres poden realitzar aquesta formació, i Ars Veterinaria és un dels pocs centres acreditats. El candidat ha de publicar estudis i presentar-los en congressos de l’àmbit internacional durant la residència. Finalment, s’ha de superar un examen per obtenir el títol de Diplomat Especialista.

Els Veterinaris Especialistes han de demostrar de forma periòdica que segueixen complint els requisits de coneixements i capacitats clíniques per a seguir sent especialistes i conservar el títol. Els Diplomats dediquen tot el seu temps a una única especialitat i, en conseqüència, veuen més casos i realitzen més procediments en el seu camp que qualsevol altre veterinari. La casuística altament especialitzada garanteix uns coneixements i una habilitat clínica incomparables en la seva àrea d’especialització.

A Ars Veterinaria el Veterinari Especialista està preparat per servir al públic, als seus animals i a la professió veterinària, aportant un servei d’alta qualitat en el diagnòstic i tractament de les diferents disciplines de la medicina veterinària. Els Veterinaris Especialistes ofereixen experiència que garanteix el millor resultat possible tant pel propietari de l’animal com pel pacient.

 

Tornar