Veterinaris

Ars Veterinaria està format per un gran equip de veterinaris altament qualificats que treballen conjuntament per a obtenir les millors opcions tant en el tractament com en el diagnòstic dels nostres pacients.

MEDICINA INTERNA

Artur Font

ARTUR FONTDiplomat en Medicina Interna ECVIM-CA

Director de Servei
Soci fundador d’Ars Veterinaria

ONCOLOGIA

Artur Font

ARTUR FONT Diplomat en Medicina Interna ECVIM-CA

Soci fundador d’Ars Veterinaria

IODE RADIOACTIU

ODONTOLOGIA I CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL

MEDICINA GENERAL

NEUROLOGIA I NEUROCIRURGIA

Joan Mascort

JOAN MASCORT Diplomat en Neurologia ECVN

Director de Servei
Soci fundador d’Ars Veterinaria

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

HOSPITALIZACIÓ I UCI

DIAGNÒSTIC PER IMATGE

ANESTÈSIA

TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

Josep Mª Closa

JOSEP Mª CLOSALlicenciat Veterinari

Director de Servei
Soci fundador d’Ars Veterinaria

CIRURGIA DE TEIXITS TOUS

Josep Mª Closa

JOSEP Mª CLOSALlicenciat Veterinari

Director de Servei
Soci fundador d’Ars Veterinaria

CARDIOLOGIA

TRACTAMENT DE FERIDES

MEDICINA DEL COMPORTAMENT

 

INTERNS