Clínica de Ferides

El maneig de ferides és una branca de l'especialitat de cirurgia que té com a objectiu diagnosticar i proveir de cures especialitzades qualsevol tipus de lesió cutània: 
- Traumatismes: mossegades, atropellaments, cremades...
- Ferides cròniques: úlceres per pressió, infeccions, fístules...
- Complicacions postquirúrgiques
- Tumors amb afectació cutània

Les metes del tractament abarquen:
- La cicatrització completa de les ferides
- Afavorir la qualitat de vida del pacient
- Reduir els temps de cura
- Evitar amputacions innecessàries 
- Reconstrucció cutània de defectes d'origen oncològic o traumàtic

Entre els serveis que oferim es troben:
- Atenció integral, amb tècniques i procediments de vanguàrdia
- Tractament ambulatori
- Hospitalització i cures intensives
- Cirurgies programades i d'urgències

A més comptem amb el suport de les altres especialitats del nostre hospital per diagnosticar i tractar la malaltia primària causant de la lesió, en els casos que així ho requereixen.