Informació sobre el tractament oncològic

El càncer es produeix per un error en el creixement i evolució de les cèl·lules de l'organisme, originat per un trastorn genètic o per agents externs que alteren aquestes cèl·lules i fan que es divideixin de forma molt accelerada.

El tractament del càncer en els animals és possible i els tractaments que s'apliquen actualment a l'Hospital Ars Veterinària poden ser:

• Cirurgia: té com a objectiu extirpar el tumor en la seva totalitat o en la seva major part.

• Quimioteràpia: medicaments que poden administrar-se sols o com a complement a una cirurgia prèvia.

Conèixer la naturalesa del tumor diagnosticat ens permetrà proposar-li el millor tractament que estigui al nostre abast, amb uns clars objectius:

Perllongar la vida del seu animal amb els mínims efectes secundaris possibles.

• Mantenir una qualitat de vida digna per a l'animal i acceptable per a vostè.

Els protocols de quimioteràpia que apliquem són aquells que han mostrat millors resultats en estudis publicats en revistes científiques o presentats en congressos de medicina veterinària.

És molt possible que el protocol proposat sigui una combinació de fàrmacs que aconsegueixen destruir les cèl·lules tumorals de diferent forma simultàniament i que fan, així, més efectiu el tractament.

Els protocols s'adapten a cada pacient considerant els beneficis potencials i els perjudicis que la quimioteràpia li produeix.

Els fàrmacs poden administrar-se via oral, intravenosa o en ocasions intracavitària.

Abans de cada sessió realitzarem una exploració clínica i analítica completa per avaluar les cèl·lules sanguínies i la funció dels principals òrgans (fetge, ronyó, cor) i solament en el cas que es consideri que la situació clínica i analítica és estable, realitzarem la sessió programada.

Un inconvenient del tractament és que els fàrmacs quimioteràpics no són selectius i no actuen solament sobre les cèl·lules tumorals, sinó que també destrueixen totes aquelles cèl·lules de creixement ràpid com són:

• Cèl·lules de l'aparell digestiu (estómac i intestí)

• Cèl·lules de la medul·la òssia, que s'encarreguen de la producció dels glòbuls vermells, blancs i plaquetes.

• Cèl·lules dels fol·licles pilosos (poden caure el pèl o els bigotis dels gats).

• Cèl·lules reproductores.

Els efectes secundaris derivats de l'ús del fàrmac són diferents per a cada individu i poden aparèixer fins i tot diverses setmanes després de la sessió. La majoria d'animals tenen una bona tolerància al tractament però en d’altres, podem apreciar els següents signes: anorèxia, apatia, vòmits, diarrees, febre, alopècia, reaccions al·lèrgiques.

La intensitat de tots aquests signes serà variable i hem de comunicar-los al nostre veterinari/a en tot moment. Això  permetrà ajustar el tractament a les necessitats i a la tolerància del pacient.

Molt ocasionalment, poden produir-se lesions dèrmiques per extravasació del medicament aplicat via intravenosa ja que els animals no són conscients del tractament i sense la seva col·laboració durant la sessió de quimioteràpia, aquest desafortunat accident pot ocórrer.

Maneig del pacient a casa

Aconsellem que manipuli els quimioteràpics orals amb guants. La femta també hauria de recollir-se amb guants i diluir amb aigua l'orina de l'animal 24-48 hores després de cada sessió.

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest

Ars Veterinària i l'ensenyament

Ars Veterinaria y la enseñanza

Som un centre d'alt nivell científic on la docència, programes de residència o internat i estades per a veterinaris i estudiants en pràctiques també tenen el seu espai.

Formar-se a Ars Veterinària

És estudiant o veterinari?
Vol realitzar alguna estada o programa de residència/internat a Ars Veterinària?  

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider