Servei d'Oncologia

El càncer necessita un tractament multidisciplinari. En el nostre Hospital, els pacients oncològics es beneficien de la col·laboració dels especialistes de medicina interna, cirurgia i diagnòstic per imatge. En els tumors del sistema nerviós, els neuròlegs i el Departament d'Oncologia valoren el cas de forma conjunta.

El diagnòstic precoç i precís és fonamental en el tractament del càncer. Per tal de conèixer la localització i l’extensió de la malaltia comptem amb equips d'última generació, incloent-hi la ressonància magnètica (RM) i la tomografia computada (TC) en el mateix hospital.

Som conscients que el diagnòstic de càncer crea una gran preocupació als propietaris. Ens esforcem a donar-los suport des del moment del diagnòstic, oferint tota la informació sobre el pronòstic i les opcions de tractament al llarg de la malaltia. Volem que la qualitat de vida de cada pacient amb càncer es mantingui o millori com a resultat del tractament, que sempre té com a objectiu restablir la salut de les mascotes.

Per tractar els nostres pacients oferim cirurgia, quimioteràpia, teràpies dirigides, o electroquimioteràpia (una tècnica que combina la quimioteràpia amb estímuls elèctrics i que ofereix excel·lents resultats en carcinomes de cèl·lules escamoses en gats). Oferim a més la possibilitat de participar en assajos clínics en determinat tumors.

Alguns dels tumors que diagnostiquem i tractem freqüentment són els limfomes i leucèmies, mastocitomes, sarcomes de teixits tous, tumors mamaris, hemangiosarcomes, sarcomes histiocítics, osteosarcomes (càncer d'os) i mielomes.

En cas de ser un pacient derivat des d’un altre centre, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 93 285 84 00 o escrivint a medicinainterna@arsveterinaria.es 

Equip

Artur Font

ARTUR FONT Diplomat en Medicina Interna ECVIM-CA

Soci fundador d’Ars Veterinaria
Joana Batallé

JOANA BATALLÉATV

Laura Gibernau

LAURA GIBERNAUATV

Cristina Tenza

CRISTINA TENZA  ATV

Imatges

OncologíaOncología