Internats

Un internat és una formació de postgrau dirigida a llicenciats en Veterinària que consisteix en un programa anual de formació teòrica i pràctica en el que es realitza rotació pels diferents serveis i permet familiaritzar-se amb les diferents especialitats de la medicina veterinària. És una formació imprescindible a realitzar si l'aspiració futura és continuar amb un programa de residència. A Ars Veterinaria es realitza l'internat en clínica de petits animals.

La convocatòria de places la realitza la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) els mesos de març i setembre. D'un total de 23 places, 11 són destinades a Ars Veterinaria amb inici del programa d'internat cada mig any, 6 al maig i 5 al novembre.

Per a més informació i sol·licitud d'internat, visiteu la web de la UAB aquí.