Internats

Un internat és una formació de postgrau dirigida a llicenciats en Veterinària que consisteix en un programa anual de formació teòrica i pràctica en el que es realitza rotació pels diferents serveis i permet familiaritzar-se amb les diferents especialitats de la medicina veterinària. És una formació imprescindible a realitzar si l'aspiració futura és continuar amb un programa de residència. A Ars Veterinaria es realitza l'internat en clínica de petits animals.

La convocatòria de places la realitza la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) els mesos de març i setembre. D'un total de 23 places, 11 són destinades a Ars Veterinaria amb inici del programa d'internat cada mig any, 6 al maig i 5 al novembre.

Per a més informació i sol·licitud d'internat, visiteu la web de la UAB aquí.


Ars Veterinaria convoca una plaça d'internat d'Especialitat en Oftalmologia

Data: 07/11/2018

Us informem que el departament d'Oftalmologia de l'Hospital Ars Veterinària ha convocat una plaça per realitzar un internat d'un any en aquesta especialitat. El programa està dissenyat per proporcionar de forma intensiva coneixements clínics i quirúrgics en oftalmologia veterinària sota la supervisió d'Eva Abarca, diplomada americana ACVO i integrant-se a l'equip del departament d'Oftalmologia de l'Hospital.

Els interessats hauran d'enviar abans del 30 de novembre d'aquest any una carta de presentació, Currículum vitae actual (preferible si s'ha realitzat un internat general o dos anys d'experiència en postgrau) i dues cartes de recomanació enviades per qui avala al candidat a l'adreça de correu electrònic oftalmologia@arsveterinaria.es